THOMASEVANGELIET

Svein Woje Kari Klepp
ISBN/EAN: 9788291746029. Generell litteratur.

 

Med Thomasevangeliet er vi på sporet av den første Jesusbevegelsen. Bok og CD er en vandring mot vismannen Jesus, slik Thomas lærte han å kjenne før kirken gjorde Jesus ufarlig og forbød Thomasevangeliet. Teksten er en reise mot et rike skjult i oss selv. Den inneholder bare utsagn uten fortellingsramme eller Kristusmyter, ingenting om død, oppstandelse og soning, ingen ord om dåp og nattverd. Her møter vi Jesus som filosof og visdomslærer. Ved å følge hans instruksjoner, får vi den kunnskapen og innsikten som er nøkkelen til det Gudsriket som både er inne i oss og utenfor oss. Noen kaller Thomasevangeliet gnostisk, de fleste er uenig i det. Professor Gerd Theissen begrunner det slik: Skriftet kjenner ikke noen annen skaper som er atskilt fra den sanne Gud. Heller ikke finnes spor av doketisk kristologi, at Jesus fremstod i et skinnlegeme. KOR 90 bestilte musikk av Hallgrim Brattberg til Oratoriet Thomas som de fremførte i 2002. Grusomhetens Teater dramatiserte Thomasevangeliet i 2004. Det gikk for fulle hus med ekstraforestillinger, og fikk strålende kritikker. Ellers har forfatterne reist rundt i kirkeakademi med opplesning, musikk og foredrag.
TEKST-CD Thomasevangeliet: ISBN/EAN: 9788291746036

 

Thomasevangeliet er nå tilgjengelig som E-bok!

Du kan kjøpe den fra din iPad og koster kr 99.-
Gå til iBooks på din iPad, og deretter butikk. Den ligger under norske bøker.
ISBN for E-bokutgaven er 978-82-91746-06-7