Thomasevangeliet og Q

Th. 2 Q. 28 Den som søker skal finne
Th. 5 (6, 33) Q. 34a Intet er skjult som ikke skal bli synlig
Th 10 (16) Q. 38 Kaste ild over verden/splid
Th. 14 Q. 24 Ta inn hos folk, spise det de setter frem
Th. 16 (10) Q. 38 Skille sønn, far, datter, mor/vekke splid på jorden
Th. 21a Q. 15 Barn slår seg ned på markene, gi oss jorden tilbake… Visdommen fra barn er rettferdig
Th 25 Q. 6/ 7 Om å elske sin neste
Th. 26 Q. 8 Splinten og bjelken
Th. 33 (5, 6) Q. 34a Høre – og rope fra takene
Th. 34 Q. 9 Blind leder blind
Th. 36 Q. 35 Bekymre dere ikke
Th. 39 Q. 33 Fariseere og skriftlærde hindrer i å nå Riket
Th. 41 og 70 Q. 58 Den som har, skal få etc. Rikdom og skatter etc.
Th. 42 Q. 20 Bli folk som vandrer
Th. 45 Q. 11 Høster ikke druer fra tornebusker/fiken – tistler
Th. 46 Q. 15 Bli som barn / kjenne riket /Menneskesønnen
Th. 47 Q. 49 Ingen kan tjene to herrer
Th. 54 Q. 3 Salige er de fattige
Th. 55 Q. 45 /46 Hate mor og far/ ta sitt kors opp og følge meg
Th. 68 Q. 3 Salige – under hat, forfølgelse
Th. 69 Q. 3 Salige – når forfulgt og sulter
Th. 73 Q. 18 Høsten er stor, arbeiderne få
Th. 76b Q. 36 Søk etter skatten, - der ikke møll og rust…
Th. 86 Q. 17 Revene har huler. Menneskesønnen har ikke…
Th. 89 Q. 33 Vask av begeret – utvendig renhet
Th. 94 (2) Q. 28 Søke – finne, bli åpenbart for
Th. 95 Q. 5 Lån ikke ut mot renter/ gi til den som ber deg
Th. 96 Q. 40 Melet og surdeigen
Th. 101 (55) Q. 45 Hate far og mor – bli min disippel
Th. 107 Q. 48 100 får…

 

Særstoff Thomas

Th. 1 Ikke smake døden Joh.?
Th. 11 Jord og himmel forgå. De døde lever ikke…
Th. 12 Jakob den rettferdige
Th. 13 Sammenlign meg med noe…
Th. 18 (49) Slutten og begynnelsen – ikke smake døden
Th. 19 Trærne i Paradis
Th. 22 (4, 23, 48) Spedbarn inn i riket
Gjøre to til én – mann og kvinne – komme inn i riket
Th. 23 Velge ut én av 1000 osv. – den eneste
Th. 27 Faste overfor verden
Th. 28 Stod i verden, åpenbarte seg som et menneske
Th. 29 Om legemet ble til for åndens skyld
Th. 30 Der det er tre guder…
Th. 37 Ta klærne av som små barn...
Th. 38 Søke meg, ikke finne meg
Th. 40 En vinstokk. Plantet utenfor Faderen
Th. 43 Jødene: Elsker fruktene, hater treet
Th. 49 Salige er de alene og utvalgte, kommer derfra og vender tilbake dit
Th. 50 Vi kommer fra lyset…Bevegelse og hvile
Th. 52 24 profeter, alle talte i deg. Dere forlot den levende foran dere og talt om de døde
Th. 53 Omskjærelsen konkret og i ånden
Th. 56 (80) Funnet verden, funnet et lik
Th. 59 (38) Se på den levende for at dere ikke skal dø
Th. 60 Død kropp som blir spist
Th. 61b Salome = disippel, ligge i samme seng – det udelte
Th. 62 Sier hemmeligheter til dem som er verdig å høre
Th. 67 Den som kjenner alt, men ikke seg selv, savner alt
Th. 70 Det dere har i dere selv, vil frelse dere…
Th. 71 Jeg vil rive ned dette hus, og ingen vil bli i stand til å bygge det opp igjen
Th. 74 Mange rundt brønnen, men ingen i kilden
Th. 75 De som står alene, skal inn i brudekammeret
Th. 77 Jeg er det lys som er over dem alle…
Th. 79 Salig er det liv som bar deg, dagen skal komme...
Th. 80 (56) Funnet verden – kroppen
Th. 81 Rik – konge, makt – gi den fra seg
Th. 82 Nær meg, nær ilden…
Th. 85 Adams kraft, men måtte likevel dø, men dere…
Th. 87 Ulykkelig å være avhengig av et legeme...
Th. 88 Gi englene og profetene det som er deres…
Th. 92 (2) Dere søker ikke etter det jeg sier
Th. 97 Kvinnen med melkrukken
Th. 98 (103) Den som vil drepe en mektig mann…
Th. 105 Den som vil kjenne sin far og mor…
Th. 108 Den som drikker av min munn, vil bli som jeg, og jeg vil bli som ham. Det som er skjult, vil bli åpenbart for ham
Th. 110 Den som har funnet verden og blitt rik, må gi avkall på verden
Th. 111 (67) … Den som finner seg selv, er større enn verden 
Th. 112 Kjødet og sjelen
Th. 113 (3) Når kommer riket? - …Faderens rike er spredt over jorden og menneskene ser det ikke
Th. 114 Peter: Maria ikke verdig. Jesus: Mann = levende ånd = himmelriket. (Ikke forskjell på mann og kvinne)