MARIA MAGDALENA OG HIMMELTREET

Svein Woje
ISBN/EAN: 9788291746050. Roman. Innkjøpt av Norsk Kulturråd 2005.

 

I denne romanen blir våre tradisjonelle forestillinger om Maria Magdalena og Jesus utfordret. Romanen viser en ung, sterk og spennende kvinne som også er Jesu arvtaker og bærer av Visdommen. Utgravingene fra den store, hellenistiske byen Sepphoris, bare syv kilometer fra Nasaret, viser at Jesus vokste opp i et rikt og flerkulturelt miljø med ulike religiøse og filosofiske strømninger. Dette er rammen rundt handlingen. ”Hvorfor ble kvinnen som Jesus elsket, så foraktet av kirken at de gjorde henne til hore?” spør forfatteren i romanen. Bak i boken forteller forfatteren om hvilke historiske fakta han bygger på.