JESUS DØDE IKKE PÅ KORSET / UREVANGELIET Q

Svein Woje Kari Klepp
ISBN/EAN9788291746043. Generell litteratur. E-bok støttet av NFF.

 

Boken har to deler. Første del er en annerledes kirkehistorie med vekt på nyere forskning fra utlandet. Den forteller blant annet om gode økonomiske forhold fra tiden Jesus vokste opp, basert på nyere utgravinger. Den refererer også til fire mulige forklaringer på at mange mener Jesus ikke døde på korset, og at hans soningsdød har ingen betydning for hans lære. Den andre delen, Urevangeliet Q, bekrefter også dette synspunktet. Urevangeliet Q ligger innbakt i Det nye testamentet. Den tyske professoren Adolf von Harnack utkrystalliserte det og gav det ut med tittelen: ”Sprüche und Reden Jesu, die zweite Quelle des Matthäus und Lukas” (1907). Den forelå på norsk for første gang i vår bok i 2003. I USA drives en spennende Jesus-forskning rundt Urevangeliet Q, ledet av professor Kloppenborg.

 

JESUS DØDE IKKE PÅ KORSET / UREVANGELIET Q er nå tilgjengelig som E-bok!

Du kan kjøpe den fra din iPad og koster kr 99.-
Gå til iBooks på din iPad, og deretter butikk. Den ligger under norske bøker.
Revidert utgave av e-bok 2003
ISBN 978-82-91746-07-4

Tillegg til e-boken mars 2012:

Stoffet om religionene på Jesu tid er utvidet med hovedvekt på den persiske gudesønnen Mitra. Han ble født av en jomfru 25. desember, døde på korset og skal komme igjen for å dømme levende og døde. Vi tar også med nyere forskning rundt linkledet i Torino, som bekrefter at det må være fra tiden rundt Jesu død. Men det viktigste er at de nye skriftene som ble forbudt på 300-tallet, men er gjenfunnet i 1945, burde dreie fokuset bort fra korsfestelsen og soningsdøden mot innholdet i Jesu lære. Det ser ut til å være vanskelig. Spennende lesning! Bli med på diskusjonen!