Forlagets kommentar til Gunnar Grans anmeldelse på www.Borglund.no

Gunnar Gran mener at faktaopplysningene ikke er til å stole på. Hans begrunnelser blir tilbakevist i Replikk til anmeldelsen 10.06.15, se denne.

Alle historiske opplysninger ble grundig sjekket av forlaget. De er ikke feil. Bare de historiske opplysningene som var nødvendig for å vise bakgrunnen for utfrysing, ensomhet og mobbing, var med. Likeså for å forklare morens ydmykelse gjennom det hun hadde opplevd, som gjorde henne ute av stand til å ta seg av Hanna. Noen vil hevde at det er overveldende opplysninger, men alle opplysningene stemmer med de faktiske forhold. Jeg legger ved en orientering om landssvikanordningen av des. 1944. Den ble først, med moderasjoner, vedtatt av Stortinget i 1947, men hadde vært aktiv til da med få unntak som grunnlag for dommer.

For 20 år siden skrev Berge Furre en kronikk, der han blant annet uttalte: ”Eg trur det er på tide å leggja propagandaens karikatur av NS-medlemmene bort. Det var ikkje lågpanna halvkriminelle utskot som melde seg inn i NS. Dei fleste var heller vanlege menneskje, kom frå alle samfunnslag, mange hadde kristen bakgrunn, var oppseda i speidartropp med nestekjærleik og truskap som ideal. Mange var unge og hadde betre utdanning enn gjennomsnittet. Dei var faktisk svært lik oss andre!”

Svein Woje ønsket med sin roman etter ytterligere 20 år å forsøke å skape grobunn for forsoning. Til det trengte han to likeverdige parter, der ingen måtte beklage sin eksistens verken under eller etter okkupasjonen, som de egentlig var født uskyldig inn i. Det interessante er at det viser seg å være vanskelig, selv etter 70 år med fred.

Gunnar Gran mener at Hanna (faren var frontkjemper) skulle beklage holocaust. Det ordet er som et rødt kort, det stopper all videre diskusjon. Derfor ble det unngått i denne romanen.

Gunnar Gran ville lære noe når han leser bøker, det er et ønske vi alle deler. I dette tilfellet ville han få bekreftet noe som han trodde han kunne fra før, men som dessverre var feil.

Mvh Borglund Forlag, Kari Klepp
cand philol med historie i fagkretsen

Tilbake